รายละเอียดหนังสือ ที่ ศธ 04255/ว2984

 เรื่อง : เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต [ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด]

 หนังสือลงวันที่ : 26 กค 2562
 ส่งโดย : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา [กิตติยา ศรีวรขันธุ์]
 วันเวลาที่ส่ง : 30 กค 2562 11:34:29 น.
 เนื้อหาโดยสรุป
เชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต
 ไฟล์แนบ 

ส่งถึง
 1.จตุรมิตรวิทยาคารลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 31 กค 2562 08:28:22 น.
 2.กู่ทองพิทยาลัยลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 12:04:50 น.
 3.หนองนาคำวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 14:45:51 น.
 4.แก่นนครวิทยาลัย 2ยังไม่ลงทะเบียนรับ ยังไม่ลงทะเบียนรับ
 5.เวียงวงกตวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 13:43:02 น.
 6.ไตรคามวิทยาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 13:36:10 น.
 7.พังทุยพัฒนศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 11:42:41 น.
 8.เวียงนครวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 12:59:36 น.
 9. กุดขอนแก่นวิทยาคมลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 13:33:22 น.
 10.นาจานศึกษาลงทะเบียนรับแล้วลงทะเบียนรับแล้วเมื่อ 30 กค 2562 13:42:42 น.

ข้อมูล ณ 10 กค 2563 22:33:40 น.
************************************