Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40012002   กัลยาณวัตร 500   0   500   47   1   48  
  40052018   กุดขอนแก่นวิทยาคม 30   122   152   20   2   22  
  40022006   กู่ทองพิทยาลัย 20   5   26   2   6   8  
  40032011   ก้านเหลืองวิทยาคม 19   0   19   2   0   2  
  40012011   ขอนแก่นพัฒนศึกษา 18   13   31   5   5   10  
  40012001   ขอนแก่นวิทยายน 250   0   250   50   0   50  
  40012012   ขอนแก่นวิทยายน 2 50   50   100   5   5   10  
  40012014   ขอนแก่นวิทยายน 3 15   15   30   6   0   6  
  40012009   ขอนแก่นวิทยาลัย 12   5   28   8   0   16  
  40052007   ขัวเรียงศึกษา 20   0   20   3   0   3  
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ