Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40012016   ขามแก่นนคร 85   40   125   38   12   50  
  40022008   คำแคนวิทยาคม 10   10   20   0   0   0  
  40052006   จตุรมิตรวิทยาคาร 53   49   105   48   0   48  
  40052002   จระเข้วิทยายน 40   10   50   14   2   16  
  40022013   ชนบทศึกษา 60   44   120   28   10   37  
  40052008   ชุมแพพิทยาคม 2   9   11   2   1   3  
  40052010   ชุมแพวิทยายน 15   1   15   1   1   4  
  40052004   ชุมแพศึกษา 68   137   205   20   32   52  
  40052016   ซำยางวิทยายน 24   6   30   4   1   5  
  40042021   ดงบังวิทยายน 14   3   17   4   1   5  
<< ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ