Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40042011   บึงไทรพิทยาคม 11   0   12   3   0   3  
  40022002   บ้านลานวิทยาคม 10   30   40   10   7   17  
  40022018   บ้านแฮดศึกษา 32   3   35   6   1   7  
  40022001   บ้านไผ่ 237   0   237   73   0   73  
  40022004   บ้านไผ่พิทยาคม 30   10   40   10   0   10  
  40022003   บ้านไผ่ศึกษา 8   10   15   0   4   4  
  40022015   ประชารัฐพัฒนาการ 10   0   10   5   0   5  
  40012022   ประชารัฐวิทยาเสริม 54   0   79   12   0   19  
  40012021   ป่าหวายวิทยายน 11   0   16   7   0   7  
  40052014   ผาขามวิทยายน 10   5   15   3   1   4  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ