Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40012019   ฝางวิทยายน 20   65   85   9   6   16  
  40032002   พล 234   0   234   35   0   35  
  40032006   พลพัฒนศึกษา 13   17   30   5   2   7  
  40042005   พังทุยพัฒนศึกษา 7   40   54   2   0   2  
  40052021   ภูผาม่าน 25   6   31   7   0   7  
  40052017   ภูเวียงวิทยาคม 160   0   160   44   0   44  
  40022007   มัญจาศึกษา 175   0   182   30   0   30  
  40052003   มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 15   30   45   5   5   10  
  40022010   มัธยมโพนเพ็ก 10   10   20   2   0   2  
  40042007   ม่วงหวานพัฒนศึกษา 20   4   24   3   3   5  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ