Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40042016   ยางคำพิทยาคม 20   25   45   5   0   5  
  40042010   ลำน้ำพอง 19   6   25   2   0   2  
  40042015   ศรีกระนวนวิทยาคม 340   10   360   40   0   40  
  40032015   ศรีหนองกาววิทยา 23   20   43   6   0   6  
  40032017   สันติพัฒนกิจวิทยา 18   8   26   5   5   15  
  40012005   สาวะถีพิทยาสรรพ์ 75   13   93   29   0   34  
  40012010   สีหราชเดโชชัย 25   5   35   5   6   11  
  40022019   หนองขามพิทยาคม 2   4   6   2   1   4  
  40052015   หนองตาไก้ศึกษา 46   0   46   7   0   7  
  40052022   หนองนาคำวิทยาคม 75   7   82   20   3   23  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ