Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40032012   หนองสองห้องวิทยา 90   17   107   25   4   29  
  40052001   หนองเรือวิทยา 181   100   218   105   4   119  
  40052009   หนองเสาเล้าวิทยาคาร 28   12   40   8   0   8  
  40042014   อุบลรัตน์พิทยาคม 96   0   96   47   0   47  
  40042019   เขาสวนกวางวิทยานุกูล 40   38   78   8   2   10  
  40012004   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 15   45   60   10   5   15  
  40012008   เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 120   0   120   10   0   10  
  40032014   เบญจมิตรวิทยา 10   13   23   11   2   13  
  40022005   เปือยน้อยศึกษา 60   45   105   8   4   32  
  40052020   เวียงนครวิทยาคม 45   5   50   15   10   25  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ