Untitled Document
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
รหัส SMIS     โรงเรียน เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ
ใช้ได้ ชำรุด รวม ใช้ได้ ชำรุด รวม
  40032016   โนนศิลาวิทยาคม 67   13   80   16   3   34  
  40032008   โนนสะอาดวิทยาคาร 23   5   28   10   0   10  
  40032004   โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 39   13   52   4   4   8  
  40032013   ไตรคามวิทยา 5   15   25   4   1   6  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ