Untitled Document
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557
จำนวนโรงเรียน 77 แห่ง
 
   เลข smis        โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)  
40012001 ขอนแก่นวิทยายน 0 12  
40012002 กัลยาณวัตร 0 12  
40012003 แก่นนครวิทยาลัย 0 12  
40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น 1 4  
40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 4  
40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ 1 4  
40012007 นครขอนแก่น 0 10  
40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 4  
40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 2  
40012010 สีหราชเดโชชัย 1 2  
40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 1 6  
40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 1 5  
[ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ