Untitled Document
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557
จำนวนโรงเรียน 77 แห่ง
 
   เลข smis        โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)  
40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 2  
40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 1 2  
40012016 ขามแก่นนคร 0 11  
40012019 ฝางวิทยายน 1 5  
40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 4  
40022001 บ้านไผ่ 0 12  
40022002 บ้านลานวิทยาคม 1 5  
40022003 บ้านไผ่ศึกษา 1 2  
40022004 บ้านไผ่พิทยาคม 1 5  
40022005 เปือยน้อยศึกษา 1 4  
40022006 กู่ทองพิทยาลัย 1 2  
40022007 มัญจาศึกษา 0 10  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ