Untitled Document
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557
จำนวนโรงเรียน 77 แห่ง
 
   เลข smis        โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)  
40022008 คำแคนวิทยาคม 1 4  
40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 1 6  
40022010 มัธยมโพนเพ็ก 1 2  
40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 1 2  
40022013 ชนบทศึกษา 1 7  
40022015 ประชารัฐพัฒนาการ 1 2  
40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 1 5  
40022018 บ้านแฮดศึกษา 1 4  
40032002 พล 1 7  
40032004 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 2  
40032005 โนนข่าวิทยา 1 4  
40032007 แวงใหญ่วิทยาคม 1 5  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ