Untitled Document
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557
จำนวนโรงเรียน 77 แห่ง
 
   เลข smis        โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)  
40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร 1 4  
40032009 แวงน้อยศึกษา 1 5  
40032010 ท่านางแนววิทยายน 1 4  
40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม 1 3  
40032012 หนองสองห้องวิทยา 1 8  
40032013 ไตรคามวิทยา 1 2  
40032014 เบญจมิตรวิทยา 1 2  
40032015 ศรีหนองกาววิทยา 1 4  
40032016 โนนศิลาวิทยาคม 1 5  
40042001 น้ำพองศึกษา 0 12  
40042002 ดงมันพิทยาคม 1 2  
40042003 บัวใหญ่พิทยาคม 1 4  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ