Untitled Document
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557
จำนวนโรงเรียน 77 แห่ง
 
   เลข smis        โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)  
40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1 4  
40042005 พังทุยพัฒนศึกษา 1 2  
40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1 2  
40042010 ลำน้ำพอง 1 2  
40042011 บึงไทรพิทยาคม 1 2  
40042012 บัวแก้วพิทยาคม 1 2  
40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม 1 7  
40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม 0 12  
40042016 ยางคำพิทยาคม 1 4  
40042018 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1 4  
40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 1 5  
40052001 หนองเรือวิทยา 0 12  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 6 ][ 7 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ