Untitled Document
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557
จำนวนโรงเรียน 77 แห่ง
 
   เลข smis        โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)  
40052002 จระเข้วิทยายน 1 4  
40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 2  
40052004 ชุมแพศึกษา 0 12  
40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร 1 6  
40052007 ขัวเรียงศึกษา 1 2  
40052008 ชุมแพพิทยาคม 1 4  
40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 1 4  
40052010 ชุมแพวิทยายน 1 6  
40052013 นาจานศึกษา 1 4  
40052015 หนองตาไก้ศึกษา 1 2  
40052016 ซำยางวิทยายน 1 2  
40052017 ภูเวียงวิทยาคม 0 11  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 7 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ