Untitled Document
โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557
จำนวนโรงเรียน 77 แห่ง
 
   เลข smis        โรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)  
40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม 1 4  
40052019 เวียงวงกตวิทยาคม 1 5  
40052020 เวียงนครวิทยาคม 1 4  
40052021 ภูผาม่าน 1 4  
40052022 หนองนาคำวิทยาคม 1 5  
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ