Untitled Document
   ผลการประเมิน ITA สพท.
 
ปี 2559
 
 
ปี 2560
 
 
 
ปี 2561
 
 
 
ปี 2562
 
 

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ