Untitled Document
คะแนนผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
          ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
  ระดับ สพม.25 45.7 34.34 28.76 27.99 29.41 166.2
  ระดับ จังหวัดขอนแก่น 45.69 34.33 28.75 27.96 29.41 166.14
  ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 176.58
  ระดับ ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 175.11
   เลข smis        โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
40012002 กัลยาณวัตร 55.44 37.04 33.71 34.96 33.13 194.28
40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม 40.74 31.52 23.34 20.03 26.1 141.73
40022006 กู่ทองพิทยาลัย 36.68 33.64 22.16 17.73 28.58 138.79
40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม 37.34 32.56 20.08 19.06 26.2 135.24
40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 39.83 32.62 26.59 21.25 26.26 146.55
40012001 ขอนแก่นวิทยายน 59.27 41.05 49.12 50.94 38.63 239.01
40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 35.96 30.96 22.07 18.61 25.73 133.33
40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 36.43 30.5 21.34 17.86 25.6 131.73
40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย 42.8 29.67 24.42 26.83 25.65 149.37
40052007 ขัวเรียงศึกษา 37.2 30.47 21.08 16.17 23.12 128.04
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ