Untitled Document
คะแนนผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
          ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
  ระดับ สพม.25 45.7 34.34 28.76 27.99 29.41 166.2
  ระดับ จังหวัดขอนแก่น 45.69 34.33 28.75 27.96 29.41 166.14
  ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 176.58
  ระดับ ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 175.11
   เลข smis        โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
40012016 ขามแก่นนคร 43.08 33.03 25.33 25.93 28.51 155.88
40022008 คำแคนวิทยาคม 47.5 33.16 22.53 20.4 26.92 150.51
40052006 จตุรมิตรวิทยาคาร 35.15 29.65 21.34 18.04 25.23 129.41
40052002 จระเข้วิทยายน 33.04 30.83 21.98 18.89 23.99 128.73
40022013 ชนบทศึกษา 43.3 33.2 24.19 21.74 28.6 151.03
40052008 ชุมแพพิทยาคม 34.88 30.06 22.62 21.09 26.19 134.84
40052010 ชุมแพวิทยายน 38.91 33.07 26.48 19.91 26.01 144.38
40052004 ชุมแพศึกษา 48.42 34.72 29.5 29.68 29.96 172.28
40052016 ซำยางวิทยายน 36.07 30.27 21.5 17.83 26.53 132.2
40042021 ดงบังวิทยายน 46.67 35 19.17 27.5 21.33 149.67
<< ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ