Untitled Document
คะแนนผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
          ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
  ระดับ สพม.25 45.7 34.34 28.76 27.99 29.41 166.2
  ระดับ จังหวัดขอนแก่น 45.69 34.33 28.75 27.96 29.41 166.14
  ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 176.58
  ระดับ ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 175.11
   เลข smis        โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
40042011 บึงไทรพิทยาคม 34.3 29.73 21.75 20.67 24.8 131.25
40022002 บ้านลานวิทยาคม 41.84 30.87 22.97 17.7 26.6 139.98
40022018 บ้านแฮดศึกษา 38.81 30.03 22.35 17.08 25.43 133.7
40022001 บ้านไผ่ 50.01 35.7 29.32 29.88 28.87 173.78
40022004 บ้านไผ่พิทยาคม 38.17 32.31 22.64 17.96 25.47 136.55
40022003 บ้านไผ่ศึกษา 31 28.75 21.88 18.75 21.15 121.53
40022015 ประชารัฐพัฒนาการ 35.86 34.57 22.5 20.89 26.06 139.88
40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม 37.17 30.05 23.26 20.46 26.87 137.81
40012021 ป่าหวายวิทยายน 25.67 24.33 23.75 19.17 21.33 114.25
40052014 ผาขามวิทยายน 36.13 32.13 20.78 18.44 28.35 135.83
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ