Untitled Document
คะแนนผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
          ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
  ระดับ สพม.25 45.7 34.34 28.76 27.99 29.41 166.2
  ระดับ จังหวัดขอนแก่น 45.69 34.33 28.75 27.96 29.41 166.14
  ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 176.58
  ระดับ ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 175.11
   เลข smis        โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
40012019 ฝางวิทยายน 39.59 31.95 23.11 20.43 25.76 140.84
40032002 พล 37.39 31.77 22.37 21.65 26.02 139.2
40032006 พลพัฒนศึกษา 35.2 28.4 18.38 21 22.8 125.78
40042005 พังทุยพัฒนศึกษา 48.15 31.4 21.13 22.5 29.2 152.38
40052021 ภูผาม่าน 41.62 32.39 23.38 20.91 26.9 145.2
40052017 ภูเวียงวิทยาคม 45.89 33.76 25.47 24.09 29.14 158.35
40022007 มัญจาศึกษา 47.18 34.16 26.12 25.31 29.4 162.17
40052003 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 35.7 28.4 25 20 23.92 133.02
40022010 มัธยมโพนเพ็ก 39.5 34.92 20.58 18.08 28.25 141.33
40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 40.03 33.27 21.75 19.17 27.07 141.29
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ