Untitled Document
คะแนนผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
          ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
  ระดับ สพม.25 45.7 34.34 28.76 27.99 29.41 166.2
  ระดับ จังหวัดขอนแก่น 45.69 34.33 28.75 27.96 29.41 166.14
  ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 176.58
  ระดับ ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 175.11
   เลข smis        โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
40042016 ยางคำพิทยาคม 38.95 30.14 19.7 16.29 24.66 129.74
40042010 ลำน้ำพอง 28.11 28.3 20.82 16.2 22.35 115.78
40042015 ศรีกระนวนวิทยาคม 45.98 35.13 26.76 27.28 29.32 164.47
40032015 ศรีหนองกาววิทยา 34.1 30.19 21.39 17.78 25.53 128.99
40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา 26.54 26.92 17.69 16.54 24.83 112.52
40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 35.63 31.41 22.21 19.38 23.75 132.38
40012010 สีหราชเดโชชัย 51.5 31 26.25 22.5 30.2 161.45
40022019 หนองขามพิทยาคม 31.83 31 22.08 9.17 27.33 121.41
40052015 หนองตาไก้ศึกษา 30.35 30.69 21.44 13.08 25.57 121.13
40052022 หนองนาคำวิทยาคม 44.97 33.13 24.28 24.04 27.07 153.49
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ