Untitled Document
คะแนนผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
          ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
  ระดับ สพม.25 45.7 34.34 28.76 27.99 29.41 166.2
  ระดับ จังหวัดขอนแก่น 45.69 34.33 28.75 27.96 29.41 166.14
  ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 176.58
  ระดับ ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 175.11
   เลข smis        โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
40032012 หนองสองห้องวิทยา 38.76 31.52 22.25 21.06 26.2 139.79
40052001 หนองเรือวิทยา 43.6 33.42 25.9 25.02 28.79 156.73
40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 39.56 32.17 21.6 20.69 25.79 139.81
40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม 36.79 31.18 22.33 21.44 25.99 137.73
40042019 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 39.97 32.02 24.47 20.58 27.65 144.69
40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 36.16 31.5 25.54 19.46 25.13 137.79
40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 40.79 31.71 23.46 22.79 25.48 144.23
40032014 เบญจมิตรวิทยา 35.73 31.87 20.5 22 24.4 134.5
40022005 เปือยน้อยศึกษา 32.21 30.54 21.75 22.5 25.6 132.6
40052020 เวียงนครวิทยาคม 31.43 28.36 20.21 15.9 25.26 121.16
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ