Untitled Document
คะแนนผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
          ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
  ระดับ สพม.25 45.7 34.34 28.76 27.99 29.41 166.2
  ระดับ จังหวัดขอนแก่น 45.69 34.33 28.75 27.96 29.41 166.14
  ระดับ สพฐ. 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 176.58
  ระดับ ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 175.11
   เลข smis        โรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม
40052019 เวียงวงกตวิทยาคม 33.74 29.56 21.17 18.25 24.68 127.4
40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 41.7 31.2 20.13 16 23.56 132.59
40012003 แก่นนครวิทยาลัย 53.85 38.05 37.61 36.37 32.98 198.86
40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 36.43 30.76 23.15 18.36 25.5 134.2
40032009 แวงน้อยศึกษา 35.19 30.82 22.95 17.69 24.17 130.82
40032007 แวงใหญ่วิทยาคม 41.65 33.26 23.83 22.93 27.8 149.47
40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 40.73 30.77 24.42 22.31 21.66 139.89
40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ 36.93 30.24 23.14 19.46 25.65 135.42
40022016 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 42.58 31.72 24.79 21.39 28.67 149.15
40032005 โนนข่าวิทยา 37.75 32.79 21.7 19.55 26.17 137.96
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] ถัดไป>>

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ