Untitled Document จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรแยกระดับชั้นที่สอน           ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562
 โรงเรียน จำนวนครู
และบุคลากร
ระดับชั้นที่สอน
 ก่อนประถม  ประถม  มัธยมต้น  มัธยมปลาย  ไม่ได้สอน
 1)  กัลยาณวัตร  191  0  0  90  94  7
 2)  กุดขอนแก่นวิทยาคม  37  0  0  18  15  4
 3)  กู่ทองพิทยาลัย  19  0  0  11  6  2
 4)  ก้านเหลืองวิทยาคม  26  0  0  16  6  4
 5)  ขอนแก่นพัฒนศึกษา  20  0  0  7  8  5
 6)  ขอนแก่นวิทยายน  288  0  0  102  145  41
 7)  ขอนแก่นวิทยายน 2  43  0  0  20  22  1
 8)  ขอนแก่นวิทยายน 3  21  0  0  7  11  3
 9)  ขอนแก่นวิทยาลัย  20  0  0  6  11  3
 10)  ขัวเรียงศึกษา  15  0  0  9  4  2
 11)  ขามแก่นนคร  119  0  0  42  56  21
 12)  คำแคนวิทยาคม  21  0  0  1  16  4
 13)  จตุรมิตรวิทยาคาร  61  0  0  29  28  3
 14)  จระเข้วิทยายน  38  0  0  15  17  6
 15)  ชนบทศึกษา  76  0  0  41  23  12
 16)  ชุมแพพิทยาคม  23  0  1  6  13  3
 17)  ชุมแพวิทยายน  23  0  0  12  8  3
 18)  ชุมแพศึกษา  182  0  0  72  84  26
 19)  ซำยางวิทยายน  17  0  0  5  10  2
 20)  ดงบังวิทยายน  19  0  1  5  10  3
 21)  ดงมันพิทยาคม  18  0  0  6  10  2
 22)  ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  31  0  0  14  12  5
 23)  ท่านางแนววิทยายน  33  0  0  13  17  3
 24)  ท่าศาลาประชานุสรณ์  16  0  0  7  7  2
 25)  นครขอนแก่น  113  0  0  53  46  14
 26)  นาจานศึกษา  36  0  0  19  13  4
 27)  น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก  44  0  0  17  22  5
 28)  น้ำพองศึกษา  160  0  2  101  50  7
 29)  บัวแก้วพิทยาคม  20  0  0  7  11  2
 30)  บัวใหญ่พิทยาคม  27  0  0  11  14  2
 31)  บึงไทรพิทยาคม  16  0  0  4  9  3
 32)  บ้านลานวิทยาคม  40  0  0  18  20  2
 33)  บ้านแฮดศึกษา  34  0  0  16  16  2
 34)  บ้านไผ่  177  0  0  76  85  16
 35)  บ้านไผ่พิทยาคม  46  0  1  16  19  10
 36)  บ้านไผ่ศึกษา  13  0  0  3  9  1
 37)  ประชารัฐพัฒนาการ  18  0  0  9  8  1
 38)  ประชารัฐวิทยาเสริม  33  0  0  15  13  5
 39)  ป่าหวายวิทยายน  19  0  0  6  9  4
 40)  ผาขามวิทยายน  18  0  1  6  9  2
 41)  ฝางวิทยายน  50  0  1  27  20  2
 42)  พล  93  0  0  46  42  5
 43)  พลพัฒนศึกษา  16  0  0  4  10  2
 44)  พังทุยพัฒนศึกษา  20  0  0  9  7  4
 45)  ภูผาม่าน  32  0  0  15  15  2
 46)  ภูเวียงวิทยาคม  110  0  0  54  54  2
 47)  มัญจาศึกษา  98  0  0  50  43  4
 48)  มัธยมตลาดใหญ่วิทยา  16  0  0  6  9  1
 49)  มัธยมโพนเพ็ก  15  0  0  2  11  2
 50)  ม่วงหวานพัฒนศึกษา  18  0  0  6  9  3
 51)  ยางคำพิทยาคม  24  0  0  10  11  3
 52)  ลำน้ำพอง  17  0  0  6  10  1
 53)  ศรีกระนวนวิทยาคม  171  0  0  75  89  7
 54)  ศรีหนองกาววิทยา  23  0  0  12  8  3
 55)  สันติพัฒนกิจวิทยา  15  0  0  7  7  1
 56)  สาวะถีพิทยาสรรพ์  37  0  0  15  16  6
 57)  สีหราชเดโชชัย  19  0  3  5  9  2
 58)  หนองขามพิทยาคม  12  0  1  6  5  0
 59)  หนองตาไก้ศึกษา  20  0  0  5  11  4
 60)  หนองนาคำวิทยาคม  51  0  2  22  20  7
 61)  หนองสองห้องวิทยา  81  0  0  32  35  14
 62)  หนองเรือวิทยา  181  0  0  76  69  35
 63)  หนองเสาเล้าวิทยาคาร  17  0  0  8  8  1
 64)  อุบลรัตน์พิทยาคม  65  0  0  31  29  5
 65)  เขาสวนกวางวิทยานุกูล  34  0  0  10  22  2
 66)  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น  30  0  0  11  14  5
 67)  เทพศิรินทร์ ขอนแก่น  28  0  0  8  16  4
 68)  เบญจมิตรวิทยา  17  0  0  7  6  4
 69)  เปือยน้อยศึกษา  27  0  1  13  11  2
 70)  เวียงนครวิทยาคม  41  0  0  15  21  5
 71)  เวียงวงกตวิทยาคม  45  0  2  21  18  4
 72)  เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม  15  0  1  9  3  2
 73)  แก่นนครวิทยาลัย  257  0  2  78  135  42
 74)  แก่นนครวิทยาลัย 2  17  0  0  7  9  1
 75)  แวงน้อยศึกษา  39  0  0  22  15  2
 76)  แวงใหญ่วิทยาคม  37  0  0  17  19  1
 77)  โคกนางามพิทยาสรรพ์  21  0  0  13  5  3
 78)  โคกสีพิทยาสรรพ์  34  0  0  11  20  3
 79)  โคกโพธิ์ไชยศึกษา  41  0  0  22  14  5
 80)  โนนข่าวิทยา  24  0  0  10  12  2
 81)  โนนศิลาวิทยาคม  48  0  0  26  13  9
 82)  โนนสะอาดวิทยาคาร  20  0  0  8  11  1
 83)  โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  18  0  0  6  8  4
 84)  ไตรคามวิทยา  17  0  0  8  7  2
   รวม  4182  0  19  1782  1912  466
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ