Untitled Document
โรงเรียนดีระดับอำเภอ (ในฝัน) จำนวน 29 โรงเรียน
11) ภูผาม่าน รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
12) เวียงวงกตวิทยาคม รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
13) โคกโพธิ์ไชยศึกษา รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
14) ชนบทศึกษา รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
15) บ้านแฮดศึกษา รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
16) เปือยน้อยศึกษา รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
17) โนนศิลาวิทยาคม รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
18) จระเข้วิทยายน รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
19) นาจานศึกษา รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
20) หนองนาคำวิทยาคม รุ่น 2 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 3 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ