Untitled Document
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 จำนวน 36 โรงเรียน
11) โคกโพธิ์ไชยศึกษา ตำบล บ้านโคก อำเภอ โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
12) โนนศิลาวิทยาคม ตำบล โนนศิลา อำเภอ โนนศิลา ขอนแก่น
13) ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ตำบล บ้านฝาง อำเภอ กระนวน ขอนแก่น
14) ศรีกระนวนวิทยาคม ตำบล หนองโก อำเภอ กระนวน ขอนแก่น
15) ชนบทศึกษา ตำบล ชนบท อำเภอ ชนบท ขอนแก่น
16) ชุมแพพิทยาคม ตำบล วังหินลาด อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
17) หนองเสาเล้าวิทยาคาร ตำบล หนองเสาเล้า อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
18) บัวใหญ่พิทยาคม ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น
19) บ้านแฮดศึกษา ตำบล บ้านแฮด อำเภอ บ้านแฮด ขอนแก่น
20) บ้านไผ่พิทยาคม ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ