Untitled Document
โรงเรียนดีระดับอำเภอ (ในฝัน) จำนวน 29 โรงเรียน
21) ขอนแก่นพัฒนศึกษา รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
22) โคกนางามพิทยาสรรพ์ รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
23) เบญจมิตรวิทยา รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
24) ท่านางแนววิทยายน รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
25) โนนสะอาดวิทยาคาร รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
26) ศรีหนองกาววิทยา รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
27) โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
28) ดงมันพิทยาคม รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
29) ยางคำพิทยาคม รุ่น 3 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ]
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ