Untitled Document
โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 36 โรงเรียน
21) แวงน้อยศึกษา ตำบล แวงน้อย อำเภอ แวงน้อย ขอนแก่น
22) โนนสะอาดวิทยาคาร ตำบล โนนสะอาด อำเภอ แวงใหญ่ ขอนแก่น
23) ประชารัฐพัฒนาการ ตำบล โนนพะยอม อำเภอ ชนบท ขอนแก่น
24) สันติพัฒนกิจวิทยา ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา ขอนแก่น
25) อุบลรัตน์พิทยาคม ตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
26) เขาสวนกวางวิทยานุกูล ตำบล คำม่วง อำเภอ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
27) บัวแก้วพิทยาคม ตำบล ศรีสุขสำราญ อำเภอ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
28) บัวใหญ่พิทยาคม ตำบล บัวใหญ่ อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น
29) พังทุยพัฒนศึกษา ตำบล พังทุย อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น
30) กุดขอนแก่นวิทยาคม ตำบล กุดขอนแก่น อำเภอ ภูเวียง ขอนแก่น
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 4 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ