Untitled Document
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 จำนวน 36 โรงเรียน
21) บ้านลานวิทยาคม ตำบล หินตั้ง อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
22) ฝางวิทยายน ตำบล บ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง ขอนแก่น
23) ประชารัฐวิทยาเสริม ตำบล บ้านโต้น อำเภอ พระยืน ขอนแก่น
24) พล ตำบล ลอมคอม อำเภอ พล ขอนแก่น
25) ภูเวียงวิทยาคม ตำบล ภูเวียง อำเภอ ภูเวียง ขอนแก่น
26) ภูผาม่าน ตำบล ภูผาม่าน อำเภอ ภูผาม่าน ขอนแก่น
27) มัญจาศึกษา ตำบล กุดเค้า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
28) เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ตำบล นาข่า อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
29) โคกนางามพิทยาสรรพ์ ตำบล นางาม อำเภอ มัญจาคีรี ขอนแก่น
30) หนองตาไก้ศึกษา ตำบล สีชมพู อำเภอ สีชมพู ขอนแก่น
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 4 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ