Untitled Document
โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 36 โรงเรียน
31) หนองนาคำวิทยาคม ตำบล บ้านโคก อำเภอ หนองนาคำ ขอนแก่น
32) ชุมแพศึกษา ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
33) จตุรมิตรวิทยาคาร ตำบล นาเพียง อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
34) หนองเสาเล้าวิทยาคาร ตำบล หนองเสาเล้า อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
35) ชุมแพวิทยายน ตำบล ไชยสอ อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
36) ผาขามวิทยายน ตำบล บริบูรณ์ อำเภอ สีชมพู ขอนแก่น
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ