Untitled Document
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 จำนวน 36 โรงเรียน
31) หนองเรือวิทยา ตำบล หนองเรือ อำเภอ หนองเรือ ขอนแก่น
32) หนองนาคำวิทยาคม ตำบล บ้านโคก อำเภอ หนองนาคำ ขอนแก่น
33) ศรีหนองกาววิทยา ตำบล สำโรง อำเภอ หนองสองห้อง ขอนแก่น
34) หนองสองห้องวิทยา ตำบล หนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง ขอนแก่น
35) อุบลรัตน์พิทยาคม ตำบล เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภอ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
36) บัวแก้วพิทยาคม ตำบล ศรีสุขสำราญ อำเภอ อุบลรัตน์ ขอนแก่น
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ