Untitled Document
โรงเรียนดีระดับอำเภอ (ในฝัน) จำนวน 29 โรงเรียน
1) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
2) ประชารัฐวิทยาเสริม รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
3) ฝางวิทยายน รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
4) บ้านลานวิทยาคม รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
5) โนนข่าวิทยา รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
6) แวงน้อยศึกษา รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
7) แวงใหญ่วิทยาคม รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
8) เขาสวนกวางวิทยานุกูล รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
9) ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
10) อุบลรัตน์พิทยาคม รุ่น 1 ปีการศึกษา พ.ศ.2561
[ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ