Untitled Document
โรงเรียนพระราชทานดีเด่น (มัธยมศึกษาขนาดกลาง) จำนวน 5 โรงเรียน
1) โคกสีพิทยาสรรพ์ ปี พ.ศ. 2534
2) ชนบทศึกษา ปี พ.ศ. 2535
3) อุบลรัตน์พิทยาคม ปี พ.ศ. 2541
4) เปือยน้อยศึกษา ปี พ.ศ. 2547
5) ขอนแก่นวิทยายน 2 ปี พ.ศ. 2552
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ