Untitled Document
โรงเรียนพระราชทานดีเด่น (มัธยมศึกษาขนาดเล็ก) จำนวน 7 โรงเรียน
1) ประชารัฐวิทยาเสริม ปี พ.ศ. 2527
2) แวงใหญ่วิทยาคม ปี พ.ศ. 2528
3) โคกโพธิ์ไชยศึกษา ปี พ.ศ. 2529
4) สาวะถีพิทยาสรรพ์ ปี พ.ศ. 2530
5) หนองนาคำวิทยาคม ปี พ.ศ. 2534
6) บ้านแฮดศึกษา ปี พ.ศ. 2536
7) ขอนแก่นพัฒนศึกษา ปี พ.ศ. 2549, 2553, 2554
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ