Untitled Document
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รูปแบบที่ 1 แบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนต่ออุดมศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน
1) บ้านไผ่ ตำบล ในเมือง อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
2) ชุมแพพิทยาคม ตำบล วังหินลาด อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ