Untitled Document
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รูปแบบที่ 2 แบบหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จำนวน 23 โรงเรียน
1) จตุรมิตรวิทยาคาร ตำบล นาเพียง อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
2) ผาขามวิทยายน ตำบล บริบูรณ์ อำเภอ สีชมพู ขอนแก่น
3) โนนสะอาดวิทยาคาร ตำบล โนนสะอาด อำเภอ แวงใหญ่ ขอนแก่น
4) น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น
5) บ้านไผ่พิทยาคม ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
6) ท่านางแนววิทยายน ตำบล ท่านางแนว อำเภอ แวงน้อย ขอนแก่น
7) หนองตาไก้ศึกษา ตำบล สีชมพู อำเภอ สีชมพู ขอนแก่น
8) สันติพัฒนกิจวิทยา ตำบล หนองปลาหมอ อำเภอ โนนศิลา ขอนแก่น
9) พลพัฒนศึกษา ตำบล หนองแวงนางเบ้า อำเภอ พล ขอนแก่น
10) ขอนแก่นวิทยายน 2 ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
[ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ