Untitled Document
โรงเรียนจัดการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รูปแบบที่ 4 แบบการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง จำนวน 2 โรงเรียน
1) น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง ขอนแก่น
2) ชุมแพพิทยาคม ตำบล วังหินลาด อำเภอ ชุมแพ ขอนแก่น
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ