Untitled Document
โรงเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จำนวน 1 โรงเรียน
1) สีหราชเดโชชัย ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ