Untitled Document
โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 36 โรงเรียน
1) ฝางวิทยายน ตำบล บ้านฝาง อำเภอ บ้านฝาง ขอนแก่น
2) สีหราชเดโชชัย ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3) นครขอนแก่น ตำบล บ้านทุ่ม อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
4) สาวะถีพิทยาสรรพ์ ตำบล สาวะถี อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5) แก่นนครวิทยาลัย 2 ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6) ขอนแก่นวิทยาลัย ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
7) ขอนแก่นวิทยายน 2 ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
8) กู่ทองพิทยาลัย ตำบล ขามป้อม อำเภอ เปือยน้อย ขอนแก่น
9) บ้านไผ่พิทยาคม ตำบล หนองน้ำใส อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
10) บ้านไผ่ศึกษา ตำบล หัวหนอง อำเภอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
[ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ