Untitled Document
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 จำนวน 36 โรงเรียน
1) เขาสวนกวางวิทยานุกูล ตำบล คำม่วง อำเภอ เขาสวนกวาง ขอนแก่น
2) เปือยน้อยศึกษา ตำบล สระแก้ว อำเภอ เปือยน้อย ขอนแก่น
3) กู่ทองพิทยาลัย ตำบล ขามป้อม อำเภอ เปือยน้อย ขอนแก่น
4) ขอนแก่นวิทยาลัย ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
5) ขอนแก่นวิทยายน 2 ตำบล พระลับ อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6) เวียงวงกตวิทยาคม ตำบล ในเมือง อำเภอ เวียงเก่า ขอนแก่น
7) แวงใหญ่วิทยาคม ตำบล แวงใหญ่ อำเภอ แวงใหญ่ ขอนแก่น
8) โนนสะอาดวิทยาคาร ตำบล โนนสะอาด อำเภอ แวงใหญ่ ขอนแก่น
9) แวงน้อยศึกษา ตำบล แวงน้อย อำเภอ แวงน้อย ขอนแก่น
10) ก้านเหลืองวิทยาคม ตำบล ก้านเหลือง อำเภอ แวงน้อย ขอนแก่น
[ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>
กลับ

© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ