Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40012001 ขอนแก่นวิทยายน หมู่ 0 0 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012002 กัลยาณวัตร หมู่ 240 - ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012003 แก่นนครวิทยาลัย หมู่ 4 - ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012004 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น หมู่ 92 หมู่ 11 หนองบัวดีหมี ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
40012005 สาวะถีพิทยาสรรพ์ หมู่ 6 บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012006 โคกสีพิทยาสรรพ์ หมู่ 14 บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012007 นครขอนแก่น หมู่ 2 บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012008 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น หมู่ 9 361 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012009 ขอนแก่นวิทยาลัย หมู่ 2 บ้านเป็ด ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012010 สีหราชเดโชชัย หมู่ 19 บ้านโนนม่วง ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ