Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40012011 ขอนแก่นพัฒนศึกษา หมู่ 5 133 บ้านเฟี้ยฟาน ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012012 ขอนแก่นวิทยายน 2 หมู่ 13 บ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012014 ขอนแก่นวิทยายน 3 หมู่ 20 ซำจาน ต.บ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012015 แก่นนครวิทยาลัย 2 หมู่ 7 บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012016 ขามแก่นนคร หมู่ 15 เกษร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
40012019 ฝางวิทยายน หมู่ 9 บ้านฝาง ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
40012021 ป่าหวายวิทยายน หมู่ 2 บ้านป่าหวายนั่ง ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 40270
40012022 ประชารัฐวิทยาเสริม หมู่ 1 บ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
40022001 บ้านไผ่ หมู่ 1 - ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
40022002 บ้านลานวิทยาคม หมู่ 1 บ้านหินตั้ง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
<< ก่อนหน้า [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ