Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40022003 บ้านไผ่ศึกษา หมู่ 4 หัวหนอง ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
40022004 บ้านไผ่พิทยาคม หมู่ 2 บ้านสำโรง ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
40022005 เปือยน้อยศึกษา หมู่ 2 บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
40022006 กู่ทองพิทยาลัย หมู่ 10 หนองนกเขียน ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 40340
40022007 มัญจาศึกษา หมู่ 2 บ้านหัน ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
40022008 คำแคนวิทยาคม หมู่ 12 บ้านคำแคนใต้ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
40022009 โคกนางามพิทยาสรรพ์ หมู่ 13 บ้านโคกสูง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
40022010 มัธยมโพนเพ็ก หมู่ 7 โนนสวาง ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
40022011 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม หมู่ 14 เหล่าใหญ่ ต.นาข่า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
40022012 ท่าศาลาประชานุสรณ์ หมู่ 5 บ้านดงเค็ง ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ