Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40032008 โนนสะอาดวิทยาคาร หมู่ 1 โนนสะอาด ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330
40032009 แวงน้อยศึกษา หมู่ 12 ศรีเมือง ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40120
40032010 ท่านางแนววิทยายน หมู่ 9 บ้านท่านางแนว ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
40032011 ก้านเหลืองวิทยาคม หมู่ 12 บ้านก้านเหลืองหนองแวง ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
40032012 หนองสองห้องวิทยา หมู่ 1 หนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
40032013 ไตรคามวิทยา หมู่ 3 บ้านหนองพลวง ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
40032014 เบญจมิตรวิทยา หมู่ 11 บ้านสระหงส์ ต.หันโจด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
40032015 ศรีหนองกาววิทยา หมู่ 2 บ้านหนองกาว ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
40032016 โนนศิลาวิทยาคม หมู่ 3 บ้านนานิคม ต.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
40032017 สันติพัฒนกิจวิทยา หมู่ 257 บ้านหลุบคา ต.หนองปลาหมอ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ