Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40042001 น้ำพองศึกษา หมู่ 10 ศรีประเสริฐ ต.วังชัย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
40042002 ดงมันพิทยาคม หมู่ 14 โนนดงมัน ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
40042003 บัวใหญ่พิทยาคม หมู่ 6 บัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
40042004 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก หมู่ 5 - ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
40042005 พังทุยพัฒนศึกษา หมู่ 5 บ้านดงเรือง ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
40042007 ม่วงหวานพัฒนศึกษา หมู่ 10 มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310
40042010 ลำน้ำพอง หมู่ 7 ท่ามะเดื่อ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140
40042011 บึงไทรพิทยาคม หมู่ 2 บ้านดง ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
40042012 บัวแก้วพิทยาคม หมู่ 3 โนนศิลา ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
40042014 อุบลรัตน์พิทยาคม หมู่ 2 บ้านพระบาท ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ] ถัดไป>>
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ