Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40052007 ขัวเรียงศึกษา หมู่ 1 บ้านนาสีนวน ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40103
40052008 ชุมแพพิทยาคม หมู่ 9 หนองไผ่นาดี ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
40052009 หนองเสาเล้าวิทยาคาร หมู่ 9 บ้านหนองเสาเล้า ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
40052010 ชุมแพวิทยายน หมู่ 3 ไผ่กุดหิน ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
40052013 นาจานศึกษา หมู่ 12 บ้านหนองหญ้าขาว ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
40052014 ผาขามวิทยายน หมู่ 9 เทพชมพู ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
40052015 หนองตาไก้ศึกษา หมู่ 10 จอมบึง ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
40052016 ซำยางวิทยายน หมู่ 1 ซำยาง ต.ซำยาง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
40052017 ภูเวียงวิทยาคม หมู่ 4 ภูเวียง ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
40052018 กุดขอนแก่นวิทยาคม หมู่ 8 โนนสำราญ ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ] ถัดไป>>
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ