Untitled Document
โรงเรียนในสังกัด สพม.25 จำนวน 84 แห่ง
   เลข smis        โรงเรียน ที่ตั้ง
40052019 เวียงวงกตวิทยาคม หมู่ 5 บ้านหนองคา ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น 40150
40052020 เวียงนครวิทยาคม หมู่ 4 บ้านหัน ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
40052021 ภูผาม่าน หมู่ 1 - ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
40052022 หนองนาคำวิทยาคม หมู่ 1 หนองนาคำ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น 40150
<< ก่อนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9
กลับ 
© ระบบบข้อมูลสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัฒนาโดย:สุทัสน์ รัตนพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ