สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
9 ม.ค. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกผุ้ผ่านคักเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพม.25

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:บริหารงานบุคคล

หนังสือนำส่ง :  
1). 09-01-2017-5-14-062017010951254-2585.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 09-01-2017-5-14-062017010951356-20795.pdf
2). 09-01-2017-5-14-062017010951337-7244.pdf
3). 09-01-2017-5-14-062017010951344-25749.pdf

อ่าน : 1663 ครั้ง