สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
27 ก.ย. 2560

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:นิเทศและติดตาม

หนังสือนำส่ง :  
1). 28-09-2017-14-33-2620170928143326-287587898.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 28-09-2017-5-09-002017092850900-695305387.xlsx

อ่าน : 2202 ครั้ง