คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3123 รายการ
ลงวันที่ รายการ
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำกระบวนการ PLC-KKsec25 Model สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนและเต็มรูปแบบในชั้นเรียนในระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2561) โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 74 ครั้ง
26 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การอบรมครู้ผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 203 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด โดย :นิเทศและติดตาม เปิดดู: 196 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 243 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ค่าการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 114 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การเบิกค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน เมษายน 2561 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 71 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ค่ารักาาพยาบาล ประจำเดือนเมษายน 2561 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 89 ครั้ง
24 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย :อำนวยการ เปิดดู: 461 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การประกวดละครสั้น ภายใตหัวข้อ "ส่งเสริมภูมิปัญญา ค่านิยม 10 ประการ" จังหวัดขอนแก่น โดย :อำนวยการ เปิดดู: 100 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวีดิโอ (Clip Video) "ส่งเสริมภูมิปัญญา ค่านิยม 10 ประการ" จังหวัดขอนแก่น โดย :อำนวยการ เปิดดู: 107 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยในสถานศึกษา ประเภท "ขลุ่ย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 92 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคล/องค์กร ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปี พ.ศ. 2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 102 ครั้ง
23 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ขอเชิญร่วมโหวตและเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One ระดับประเทศ รุ่นที่8 ประจำปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 78 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีตำแหน่งที่มีคนครอง สังกัด สพม.25 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 145 ครั้ง
25 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2561 สำหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 212 ครั้ง
24 เม.ย. 2561
ทั่วไป
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีใบจัดตั้งโรงเรียน หรือใบเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสูญหาย โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 102 ครั้ง
23 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 77 ครั้ง
24 เม.ย. 2561
ทั่วไป
โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2018" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 104 ครั้ง
24 เม.ย. 2561
ทั่วไป
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 85 ครั้ง
24 เม.ย. 2561
ทั่วไป
โครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 315 ครั้ง
ค้นพบ 3123 รายการ First  Previous    Next  Last