คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เอกสารทั้งหมด 3911 รายการ
ลงวันที่ รายการ
12 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 107 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conference โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 54 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 123 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 43 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 93 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
โครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก "สังคมหัวแข็ง ปี 3" โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 122 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 115 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
รางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 171 ครั้ง
12 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 116 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การส่งแบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย :ส่งเสริมทางการจัดการศึกษาทางไกล เปิดดู: 170 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
สำรวจผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 315 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย :งานบริหารการเงิน เปิดดู: 209 ครั้ง
11 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 307 ครั้ง
7 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
แต้งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 199 ครั้ง
23 พ.ย. 2561
ทั่วไป
แต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต โดย :อำนวยการ เปิดดู: 232 ครั้ง
7 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เปิดดู: 142 ครั้ง
7 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 1081 ครั้ง
7 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
เชิญประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 7/2561 โดย :อำนวยการ เปิดดู: 436 ครั้ง
7 ธ.ค. 2561
ทั่วไป
คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562 โดย :บริหารงานบุคคล เปิดดู: 250 ครั้ง
6 ธ.ค. 2561
ด่วนที่สุด
ประชุมตรวจสอบการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนในห้องเรียน โดย :นโยบายและแผน เปิดดู: 405 ครั้ง
ค้นพบ 3911 รายการ First  Previous    Next  Last